Nadanie małoletniemu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca (art.90 KRO)

Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem jej dziecka może wraz z mężem złożyć zgodne oświadczenie, że dziecko będzie nosić nazwisko, takie jakie nosiłyby ich wspólne dzieci.

Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest możliwe jeżeli dziecko nosi nazwisko ojca lub nazwisko dwuczłonowe utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców biologicznych dziecka.

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio jeżeli ojciec małoletniego dziecka zawarł małżeństwo z kobietą, która nie jest matką tego dziecka.

Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło trzynaście lat potrzebna jest jego zgoda.

Właściwość miejscowa
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w dowolnym USC w Polsce.
Kogo dotyczy Rodzica dziecka i jego małżonka
Czas realizacji Na miejscu w dniu składania oświadczenia
Wymagane dokumenty
  • Dowody osobiste
Opłaty Zwolnione z opłaty skarbowej
Tryb odwoławczy Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2082 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1827 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach Wybierz inny urząd
Urząd Stanu Cywilnego
Adres
ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon
87 5628013,87 5628014,87 5628015,87 5628016
Fax
Strona BIP
Miejsce przyjmowania dokumentów
Parter, pokój nr 15
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  15:00
Wtorek
07:30  -  14:30
Środa
07:30  -  14:30
Czwartek
07:30  -  14:30
Piątek
07:30  -  14:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych