Podatek rolny - informacje o płatnościach

Podatek rolny płatny jest zgodnie z decyzją organu podatkowego w sprawie wymiaru podatku rolnego (dotyczy osób fizycznych) lub na podstawie składanej każdego roku deklaracji (dotyczy osób prawnych lub osób fizycznych będących we współwłasności z osobami prawnymi).
Kogo dotyczy Do opłat z tytułu podatku rolnego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz. U. z 2016 r., poz. 617 z późn. zm.), dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, które w całości lub w części wydzierżawione zostały na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.
Czas realizacji -
Wymagane dokumenty
  • -
Opłaty -

Numer konta
78124052111111001035532584
Dodatkowe informacje
Podatek rolny płatny jest zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie wymiaru podatku rolnego (dotyczy osób fizycznych) lub na podstawie składanej każdego roku deklaracji (dotyczy osób prawnych lub osób fizycznych będących we współwłasności z osobami prawnymi). Wpłaty tytułem podatku rolnego należy uiszczać na indywidualny numer konta podany w otrzymanej przez podatnika decyzji lub na numer konta wskazany w niniejszej karcie.
Tryb odwoławczy -
Podstawy prawne
  • Ustawą o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (Dz. U. z 2016 r. , poz. 617 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. , poz. 613 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Księgowości Podatkowej
Adres
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Uwagi
Informacji w zakresie wpłat dokonywanych tytułem podatku rolnego można uzyskać pod wskazanymi numerami telefonów lub w Departamencie Finansów Miasta Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, pokoje 4A oraz 204 - 205A.
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych