Podatek leśny – informacje o płatnościach

Podatek leśny – informacje o płatnościach
Kogo dotyczy Do opłat z tytułu podatku leśnego zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów oraz posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Czas realizacji -
Wymagane dokumenty
  • -
Opłaty -

Numer konta
78124052111111001035532584
Dodatkowe informacje
Podatek leśny płatny jest zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie wymiaru podatku leśnego (dotyczy osób fizycznych) lub na podstawie składanej każdego roku deklaracji (dotyczy osób prawnych lub osób fizycznych będących we współwłasności z osobami prawnymi). Wpłaty tytułem podatku leśnego należy uiszczać na numer konta wskazany w decyzji podatkowej lub na numer konta wskazany w niniejszej karcie.
Tryb odwoławczy -
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 374 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. , poz. 613 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Księgowości Podatkowej
Adres
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Uwagi
Informacji w zakresie wpłat dokonywanych tytułem podatku leśnego można uzyskać pod wskazanymi numerami telefonów lub w Departamencie Finansów Miasta Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, pokoje numer 4A oraz 204 - 205A.
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych