Bezpłatne przejazdy białostocką komunikacją miejską Dawcy Przeszczepu lub Zasłużonemu Dawcy Przeszczepu

Na podstawie legitymacji "Dawca Przeszczepu" lub "Zasłużony Dawca Przeszczepu" wydanej przez uprawniony podmiot wraz z dokumentem tożsamości bądź na podstawie biletu specjalnego zakodowanego na imiennej białostockiej Karcie Miejskiej wydanej w oparciu o legitymację "Dawca Przeszczepu" lub "Zasłużony Dawca Przeszczepu"

Efekt załatwienia sprawy:
Zakodowanie na imiennej Białostockiej Karcie Miejskiej biletu specjalnego uprawniającego do bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej.
Kogo dotyczy Do korzystania z przejazdów bezpłatnych uprawnione są osoby posiadający wyrobioną legitymację "Dawca Przeszczepu" lub "Zasłużony Dawca Przeszczepu"
Czas realizacji W przypadku przyjęcia zgłoszenia bez zastrzeżeń - imienną Białostocką Kartę Miejską z zakodowanym specjalnym biletem uprawniającym do bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej wydaje się "od ręki".
Wymagane dokumenty
  • Legitymacja "Dawca Przeszczepu" lub "Zasłużony Dawca Przeszczepu"
  • Dokument tożsamości (do wglądu)
  • Aktualne zdjęcie
Opłaty Pierwsza imienna Białostocka Karta Miejska wydawana jest bezpłatnie.

Za wydanie duplikatu zniszczonej lub utraconej imiennej Białostockiej Karty Miejskiej pobierana jest opłata w wysokości 10 zł.

Zakodowanie biletu specjalnego uprawniającego do bezpłatnych przejazdów jest bezpłatne.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Podstawy prawne
  • Uchwała Nr XIX/291/16 Rady Miasta Białystok z dnia 1 marca 2016 r. zmieniająca
    uchwałę w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Kontroli Biletowej
Adres
ul. Składowa 11, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Osobiście (ul. Składowa 11, pokój nr 16; ul. Lipowa 16.)
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Uwagi
Godziny pracy:

SKŁADOWA 11
Poniedziałek: 8.00 - 17.00
Pozostałe dni robocze: 7.30 - 15.30

LIPOWA 16
Dni robocze: 9.00 - 17.00
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych