Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

W celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności użytkownik wieczysty składa wniosek do którego dołącza dokumenty potwierdzające nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo rzeczowe do nieruchomości oraz opłatę skarbową w wysokości 10 zł

Efekt załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna
Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku
Kogo dotyczy Osoba fizyczna i osoba prawna
Czas realizacji 1 miesiąc od momentu zgromadzenia wszystkich niezbędnych dokumentów i opinii
Wymagane dokumenty
 • wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • dokumenty potwierdzające uprawnienia użytkownika wieczystego lub jego następcy prawnego do nieodpłatnego przekształcenia zgodnie z art. 5 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy;
 • Wniosek można złożyć:
  - listownie
  - osobiście
  - drogą elektroniczną po podpisaniu certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym
Opłaty Opłata skarbowa 10,00 PLN

Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość opłaty ustalona w decyzji.

Tryb odwoławczy Odwołanie od decyzji przysługuje w ciągu 14 dni od daty otrzymania w/w decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta do:
1. Samorządowego Kolegium Odwoławczego – w przypadku nieruchomości stanowiących własność Miasta,
2. Wojewody Podlaskiego - w przypadku nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. , poz. 83 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Sprzedaży Lokali i Przekształceń Własnościowych
Adres
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
pokój: 703,704
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Wniosek o udzielenie pomocy de minimis    Pobierz
Formularz do pobrania Wnniosek o przekształcenie    Pobierz
Formularz do pobrania Załącznik nr 1    Pobierz
Formularz do pobrania Załącznik nr 2    Pobierz
Formularz do pobrania Załącznik nr 3    Pobierz
Formularz do pobrania Załącznik nr 4    Pobierz
Formularz do pobrania Załącznik nr 5    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych