Białostocka Karta Dużej Rodziny

Białostocka Karta Dużej Rodziny to:
a) zniżki przy zakupie biletów okresowych Białostockiej Komunikacji Miejskiej:
- rodzice (opiekunowie prawni) – ulga 50% (w odniesieniu do biletu normalnego) na zakup imiennych biletów okresowych (I strefa taryfowa),
- dzieci – ulga 75% (w odniesieniu do biletu normalnego) na zakup imiennych biletów okresowych (I strefa taryfowa),
- dzieci i młodzież z rodzin liczących co najmniej pięcioro dzieci – przejazdy bezpłatne - do ukończenia 18 - go roku życia (I strefa taryfowa);

b) zniżki w opłatach za miejskie przedszkola i żłobki - 50% zniżki w opłatach;

c) zniżki na zakup biletów wstępu do miejskich instytucji kultury - 50% zniżki na bilety wstępu;

d) zniżki w opłatach za wstęp do miejskich obiektów sportowych - 50% zniżki na bilety wstępu;

e) zniżki w opłatach u prywatnych podmiotów - partnerów programu.

Jak uzyskać Białostocką Kartę Dużej Rodziny?

BIAŁOSTOCKA KARTA MIEJSKA - NOŚNIK UPRAWNIEŃ PROGRAMU BIAŁOSTOCKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY
• każda osoba w rodzinie, która chce do programu przystąpić, musi posiadać imienną Białostocką Kartę Miejską;
• kartę można otrzymać bezpłatnie, w Punktach Obsługi Klienta BKM przy ul. Składowej 11 (w godz. pracy Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Lipowa 16 (w godz. 9.00 - 17.00);
• wnioski o włączenie do Programu Białostockiej Karty Dużej Rodziny są dostępne w punktach BKM i na stronie www.duzarodzina.bialystok.pl;
• wypełniony i podpisany wnioskek neleży złożyć do jednego z Punktów Obsługi Klienta BKM oraz okazać dowód osobisty;
• wniosek o rejestrację w programie BKDR można także wypełnić za pośrednictwem interaktywnego formularza, dostępnego na stronie www.duzarodzina.bialystok.pl/wniosek - po wypełnieniu wniosek zostanie wydrukowany w punkcie obsługi a wnioskodawca poproszony (drogą e-mailową lub telefoniczną) o zgłoszenie się w celu jego podpisania.

Koordynator projektu Białostockiej Karty Dużej Rodziny
Departament Organizacyjny i Nadzoru, UM w Białymstoku
15-950 Białystok, ul. Słonimska 1
Tel.: 85 869 62 35

Punkty Obsługi Klienta BKM
Infolinia BKM: 85 869 69 69
ul. Składowa 11, tel. 85 869 67 47
ul. Lipowa 16, tel. 85 869 66 90

Biuro Komunikacji Społecznej, UM w Białymstoku
15-950 Białystok, ul. Słonimska 1
Tel.: 85 869 60 00, fax. 85 869 60 61
Kogo dotyczy - wychowujących co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat (do 26 lat o ile dzieci uczą się lub studiują),
- zamieszkałych w Białymstoku,
- prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.
Czas realizacji w ciągu 14 dni
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o rejestrację w programie Białostocka Karta Dużej Rodziny
Opłaty Pierwsza imienna Białostocka Karta Miejska wydawana jest bezpłatnie.

Za wydanie duplikatu zniszczonej lub utraconej imiennej Białostockiej Karty Miejskiej pobierana jest opłata w wysokości 10 zł.
Tryb odwoławczy -
Podstawy prawne
  • Uchwała nr XXXIX/473/13 Rady Miasta Białystok z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu „Białostocka Karta Dużej Rodziny"
  • Zarządzenie nr 3666/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wydawania i korzystania z dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulg, preferencji i świadczeń przewidzianych w Programie "Białostocka Karta Dużej Rodziny" oraz jego wzór
  • Uchwała Nr XlVII/521/13 Rady Miasta Białystok z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego Komunikacji Miejskiej w Białymstoku.
  • Uchwała nr XVIII/155/11 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Białystok oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2014 r. poz. 1665)
  • Uchwała nr XLIX/561/13 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2013 r. poz. 3705)
  • Uchwała nr XLIV/507/13 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych użyteczności publicznej Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz upoważnienia do określenia sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów. (Dz. Urz. Woj. Podla. z 2016 r. poz. 1218)
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej
Adres
ul. Składowa 11, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
Osobiście (ul. Składowa 11, pokój nr 16; ul. Lipowa 16)
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Uwagi
Godziny pracy:

SKŁADOWA 11
Poniedziałek: 8.00 - 17.00
Pozostałe dni robocze: 7.30 - 15.30

LIPOWA 16
Dni robocze: 9.00 - 17.00
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Wniosek BKDR (DOC)    Pobierz
Formularz do pobrania Wniosek BKDR (PDF)    Pobierz
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych