Bezpłatne przejazdy białostocką komunikacją miejską Honorowym Dawcom Krwi

Na podstawie biletu specjalnego zakodowanego na imiennej Białostockiej Karcie Miejskiej wydanej w oparciu o dane uzyskane od instytucji prowadzących honorowe krwiodawstwo.

Efekt załatwienia sprawy
Zakodowanie na imiennej Białostockiej Karcie Miejskiej biletu specjalnego uprawniającego do bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej.
Kogo dotyczy Do korzystania z przejazdów bezpłatnych uprawnieni są Honorowi Dawcy Krwi z obszaru objętego miejską komunikacją zbiorową, którzy oddali:
a) kobiety – 15 litrów krwi pełnej,
b) mężczyźni – 18 litrów krwi pełnej,
c) lub równoważność w składnikach krwi przeliczanych w sposób następujący:
- osocze (pobierane metodą plamaferezy automatycznej) 600 ml=300 ml krwi pełnej,
- 1 donacja Koncentratu Krwinek Płytkowych (pobranych przy pomocy separatora komórkowego, metodą aferezy) = 1000 ml krwi pełnej,
- 1 donacja Koncentratu Granulocytarnego (pobrana metodą aferezy) = 2000 ml krwi pełnej,
Czas realizacji W przypadku przyjęcia zgłoszenia bez zastrzeżeń - imienną Białostocką Kartę Miejską z zakodowanym specjalnym biletem uprawniającym do bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej wydaje się „od ręki”.
Wymagane dokumenty
  • Zaświadczenie uzyskane od instytucji prowadzącej honorowe krwiodawstwo z obszaru objętego miejska komunikacją zbiorową,

    REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA w BIAŁYMSTOKU
    ul. M. Skłodowskiej – Curie 23 15-950 Białystok

  • dokument tożsamości (do wglądu),
  • aktualne zdjęcie.
Opłaty Pierwsza imienna Białostocka Karta Miejska wydawana jest bezpłatnie.

Za wydanie duplikatu zniszczonej lub utraconej imiennej Białostockiej Karty Miejskiej pobierana jest opłata w wysokości 10 zł.

Zakodowanie biletu specjalnego uprawniającego do bezpłatnych przejazdów jest bezpłatne.
Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Podstawy prawne
  • Uchwała Nr XLVII/521/13 Rady Miasta Białystok z dnia 27 maja 2013 r.w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Białymstoku.
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Formularze elektroniczne
Aby wypełnić formularz należy najpierw wskazać urząd, w którym ma być realizowana sprawa.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych