Opłata targowa

Opłatę targową reguluje Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.). Zgodnie z art. 15 pkt. 1 oraz z art. 19 powoływanej ustawy rada gminy może wprowadzić opłatę targową, której zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek określa w drodze uchwały.
Kogo dotyczy Opłatę targowa obejmuje osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, dokonujące sprzedaży na targowiskach, z wyłączeniem sprzedaży dokonywanych w budynkach lub w ich częściach.
Czas realizacji Nie dotyczy
Wymagane dokumenty
  • Brak
Opłaty -

Dodatkowe informacje
Opłata pobierana jest przez inkasenta bezpośrednio na targowisku.
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest bilet opłaty wydany przez inkasenta.

Dzienne stawki opłaty targowej:
1) przy sprzedaży zwierząt – od wystawionej na sprzedaż sztuki:
a) konie - 15,00 zł,
b) bydło, jałowizna, źrebięta - 10,00 zł,
c) trzoda powyżej 50 kg, cielęta - 6,00 zł,
d) trzoda do 50 kg, owce, kozy - 5,00 zł,
e) prosięta - 4,00 zł,
f) inne zwierzęta - 2,00 zł,
2) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra:
a) artykułów spożywczych (jaja, mleko i inne) z własnej produkcji - 3,00 zł,
b) artykułów spożywczych nie z własnej produkcji - 5,00 zł,
c) artykułów przemysłowych - 5,00 zł,
d) wyrobów jubilerskich, futer, innych artykułów luksusowych - 10,00 zł,
3) przy sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych:
a) z ciągnika z przyczepą jednoosiową - 11,00 zł,
b) z ciągnika z przyczepą - 15,00 zł,
c) z samochodu osobowego, przyczepki, z przyczepy kempingowej - 10,00 zł,
d) z samochodu osobowego z przyczepką - 12,00 zł,
e) z samochodu o ładowności do 1 tony włącznie - 20,00 zł,
f) z samochodu o ładowności powyżej 1 tony do 5 ton włącznie - 25,00 zł,
g) z samochodu o ładowności powyżej 5 ton - 35,00 zł,
h) z platformy, przyczepy, innych pojazdów - 22,00 zł,
i) sprzedaż mięsa i wyrobów mięsnych z samochodu o ładowności:
- do 1 tony włącznie - 25,00 zł,
- powyżej 1 tony - 40,00 zł,
4) przy sprzedaży wszelkiego rodzaju artykułów spod namiotów (opłata za jeden namiot,
w przypadku kilku namiotów opłaty sumuje się):
a) do 6 m² zajmowanej powierzchni - 10,00 zł,
b) w przypadku, gdy zajmowana powierzchnia przekracza 6 m² - za każdy dodatkowo zaczęty
1 m² zajmowanej powierzchni - 3,00 zł,
5) przy sprzedaży wszelkiego rodzaju artykułów bez zadaszenia ( ze stołu, stojaka, placu):
a) do 6 m² zajmowanej powierzchni - 6,00 zł,
b) w przypadku gdy zajmowana powierzchnia przekracza 6 m² - za każdy dodatkowo zajęty 1 m²
zajmowanej powierzchni - 2,00 zł,
6) przy wystawieniu do sprzedaży na giełdzie pojazdów mechanicznych:
a) samochodu osobowego, ciągnika, przyczepy - 15,00 zł,
b) motocykla, pojazdu typu quad - 10,00 zł,
c) samochodu dostawczego (typu bus) - 15,00 zł,
d) samochodu ciężarowego, autobusu - 22,00 zł,
e) pojazdów przywiezionych na lawetach (od każdej przywiezionej sztuki) - 30,00 zł,
f) innego pojazdu (np. skuter, motorower, motorynka) - 5,00 zł,
7) w przypadkach innych niż wymienione w pkt. 1-6 - 30,00 zł.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 716 z późn. zm. )
  • UCHWAŁA NR XVIII/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie opłaty targowej
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach Wybierz inny urząd
Wydział Podatków i Opłat
Adres
ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon
87 5628008
Fax
Strona BIP
Miejsce przyjmowania dokumentów
Pokój nr 8, parter
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  16:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania UCHWAŁA NR XVIII/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie opłaty targowej    Pobierz
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych