Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Założyciel (osoba prawna lub osoba fizyczna) składa wniosek o założenie szkoły lub placówki niepublicznej łącznie ze statutem. W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty.

Efekt załatwienia sprawy
Otrzymanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz placówek oświaty pozaszkolnej lub zaświadczenia o nadaniu uprawnień szkoły publicznej.
Kogo dotyczy Założyciel (osoba prawna lub osoba fizyczna)
Czas realizacji 30 dni od złożenia wniosku.
Wymagane dokumenty
  • Wniosek
Opłaty Nie dotyczy
Tryb odwoławczy Od decyzji służy stronie odwołanie do Podlaskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Białegostoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. , poz. 59 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Kadr Oświatowych
Adres
ul. Legionowa 7, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Miejsce przyjmowania dokumentów
kancelaria Departamentu Edukacji,
ul. Legionowa 7, pokój 118
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Wniosek o nadanie uprawnień szkoły publicznej    Pobierz
Formularz do pobrania Wniosek o rejestrację szkoły lub placówki niepublicznej    Pobierz
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych