Nabór na wolne stanowiska urzędnicze

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze odbywa się w drodze konkursu. Ogłoszenia o naborze ukazują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz są umieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu.
Kogo dotyczy Kandydaci na wolne stanowiska pracy w wybranym urzędzie
Czas realizacji Nie dotyczy
Wymagane dokumenty
  • Dokumenty jakie należy złożyć wyszczególnione w ogłoszeniu o naborze na stronie BIP Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
Opłaty Nie dotyczy
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1202 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Gminy Czyże Wybierz inny urząd
Adres
Czyże , Czyże
Telefon
Fax
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
 - 
Wtorek
 - 
Środa
 - 
Czwartek
 - 
Piątek
 - 
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych