Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydaje się zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie.
Kogo dotyczy Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Czas realizacji 7 dni od złożenia wniosku.
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia
Opłaty - za zaświadczenie o przeznaczeniu działki: 17,00 PLN
Tryb odwoławczy Na wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium odwoławczego za pośrednictwem właściwego urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 )
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 738 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Mońkach Wybierz inny urząd
Adres
ul. Juliusza Słowackiego 5A, 19-100 Mońki
Telefon
857162587
Fax
857162587
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych