Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W celu uzyskania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć wniosek z dołączonym dowodem wpłaty
Kogo dotyczy Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Czas realizacji 14 dni od złożenia wniosku
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Opłaty Za wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

1. od wypisu:
- do 5 stron - 30 PLN
- powyżej 5 stron - 50 PLN

2. od wyrysu:
- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 PLN
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 783 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Mońkach Wybierz inny urząd
Referat Gospodarki i Inwestycji
Adres
ul. Juliusza Słowackiego 5A, 19-100 Mońki
Telefon
857162587
Fax
857162587
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych