Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W celu uzyskania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć wniosek z dołączonym dowodem wpłaty
Kogo dotyczy Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Czas realizacji 14 dni od złożenia wniosku
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Opłaty Za wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

1. od wypisu:
- do 5 stron - 30 PLN
- powyżej 5 stron - 50 PLN

2. od wyrysu:
- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 PLN
Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 783 z późn. zm. )
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Formularze elektroniczne
Aby wypełnić formularz należy najpierw wskazać urząd, w którym ma być realizowana sprawa.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych