Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest

Informacja o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest

Termin składania dokumentów
Informację należy składać do końca stycznia każdego roku.

Właściwość miejscowa
gmina
Kogo dotyczy Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami - Wójt / Burmistrz / Prezydent miasta
Pozostali – do Marszałka Województwa
Czas realizacji Niezwłocznie zgodnie z KPA do jednego miesiąca od daty złożenia informacji.
Wymagane dokumenty
  • Informacja o wyrobach zawierających azbest
  • - listownie
    - osobiście
Opłaty Brak
Tryb odwoławczy Brak
Podstawy prawne
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. , Nr 8 , poz. 31 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Departament Gospodarki Komunalnej
Adres
ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2, 15-950 Białystok
Telefon
Fax
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Informacja o wyrobach zawierających azbest    Pobierz
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych