Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu można dokonać w formie dokumentu elektronicznego w organie gminy, który wydał dowód osobisty za pośrednictwem platformy ePUAP (epuap.gov.pl).

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
Kogo dotyczy Osoby fizyczne
Czas realizacji Posiadaczowi dowodu, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej RP utraty lub uszkodzenia dowodu wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu.

W przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego oraz posiadaczowi dowodu przebywającemu poza granicami RP, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu zaświadczenie wydaje się na żądanie.
Wymagane dokumenty
  • Formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Opłaty Zaświadczenie jest wydawane nieodpłatnie. Ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż 2 miesiące.
Tryb odwoławczy Brak
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. , Nr 167 , poz. 1131 z późn. zm. )
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz. U. z 2015 r. , poz. 212 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże Wybierz inny urząd
Adres
ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże
Telefon
857428155
Fax
857197147
Miejsce przyjmowania dokumentów
pok 5
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  16:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne
Formularz elektroniczny ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO   Wypełnij
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych