Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Termin składania dokumentów:
do dnia 31 stycznia
Kogo dotyczy Przedsiębiorcy
Czas realizacji Nie dotyczy
Wymagane dokumenty
  • Oświadczenie
Opłaty Brak
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Podstawy prawne
  • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz. U. z 2016 r. , poz. 487 z późn. zm. )
    • Art. 11', ust. 4
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Gminy Sejny Wybierz inny urząd
Adres
ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny
Telefon
0875162045
Fax
875162676
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:00  -  15:00
Wtorek
07:00  -  15:00
Środa
07:00  -  15:00
Czwartek
07:00  -  15:00
Piątek
07:00  -  15:00
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych