Zmiana imienia i nazwiska

Właściwość miejscowa
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Kogo dotyczy Zmiany nazwiska i imienia następuje na wniosek osoby zainteresowanej, zawierający uzasadnienie z podaniem ważnych względów do zmiany.
Czas realizacji Do 30 dni.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek
 • Dowód osobisty (do wglądu)
 • Podanie o zmianę imienia lub nazwiska z uzasadnieniem oraz wskazaniem urzędu stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu urodzenia osoby której zmiana dotyczy (ewentualnie małżeństwa i zgonu w zależności od stanu cywilnego wnioskodawcy)
 • W określonych przypadkach inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska
 • Oryginał dowodu wpłaty
Opłaty Opłata skarbowa: 37 PLN
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem kierownika USC.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 17 październik 2008 r. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r. , poz. 10 )
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2064 )
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2082 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1827 )
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Gminy Sokoły Wybierz inny urząd
Urząd Stanu Cywilnego
Adres
ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły
Telefon
86 4763010 wewn. 307
Fax
86 4763012
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych