Sprostowanie aktów stanu cywilnego

Sprostowanie aktu stanu cywilnego, który zawiera błędne dane podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.
Kogo dotyczy Osoby której dotyczy akt, lub jej przedstawiciela ustawowego, małżonka, osoby mającej interes prawny

Czas realizacji Niezwłocznie
Wymagane dokumenty
  • Wniosek
Opłaty Opłata skarbowa za wydanie zupełnego odpisu po sprostowaniu aktu stanu cywilnego - 39zł
Tryb odwoławczy Od decyzji odmawiającej sprostowania służy stronie odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2064 )
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1827 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Gminy Przerośl Wybierz inny urząd
Kierownik USC
Adres
Rynek 2, 16-427 Przerośl
Telefon
Fax
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:15  -  15:15
Wtorek
07:15  -  15:15
Środa
07:15  -  15:15
Czwartek
07:15  -  15:15
Piątek
07:15  -  15:15
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych