Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności

Organy prowadzące rejestr PESEL, rejestry mieszkańców na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, są obowiązane wydać zaświadczenie zawierające odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby. Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - www.epuap.gov.pl

Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL www.obywatel.gov.pl
Kogo dotyczy Mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem zaświadczenia.
Czas realizacji Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.
Wymagane dokumenty
  • Wniosek
  • Dokument tożsamości
Opłaty Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 17 zł
Opłata skarbowa do złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa: 17 zł
Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, dziadkom i wnukom.

Dodatkowe informacje
Opłatę skarbową w wysokości 17 zł. wnosi się na rachunek bankowy - Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1, nr: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132 w następujących sytuacjach:
- za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa z dopiskiem „opłata od pełnomocnictwa";
- za wydanie zaświadczenia z dopiskiem "zaświadczenie".
Istnieje możliwość na miejscu uiszczenia opłat bez prowizji kartą płatniczą.
Ustawa o opłacie skarbowej określa zwolnienia z opłat.
Tryb odwoławczy Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem prezydenta/wójta/burmistrza w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1382 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1044 )
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1827 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Białymstoku Wybierz inny urząd
Referat Ewidencji Ludności
Adres
ul. Jana Klemensa Branickiego 3/5, 15-085 Białystok
Telefon
85 879 7979 (INFOLINIA),85 869 6429
Fax
85 869 6209, 85 869 6534
Miejsce przyjmowania dokumentów
sala: 19 (parter) - Sala Obsługi Interesantów
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  17:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Uwagi
Umów wizytę przez Internet: e-kolejka na stronie http://www.bip.bialystok.pl/

Otwarte soboty w Departamencie Obsługi Mieszkańców w 2019 r. (ul. J. K. Branickiego 3/5) w godz. 8.00-12.00:
• 26 stycznia
• 23 lutego
• 30 marca
• 27 kwietnia
• 18 maja
• 29 czerwca
• 27 lipca
• 24 sierpnia
• 28 września
• 26 października
• 30 listopada
• 14 grudnia
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Klauzula informacyjna - RODO    Pobierz
Formularz do pobrania Wniosek o wydanie zaświadczenia    Pobierz
Formularz do pobrania Wzór pełnomocnictwa    Pobierz
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych