Udostępnianie danych z ewidencji ludności

Udostępnianie danych z ewidencji ludności.
Kogo dotyczy Podmiotu mającego interes prawny lub faktyczny z którego wynika potrzeba uzyskania danych osobowych.
Czas realizacji W terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o udostępnienie danych.
 • Uzyskanie danych może wynikać z interesu faktycznego lub prawnego. W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepisy prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes.
 • Potwierdzenie wpłaty za udostępnienie danych.
 • W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, potwierdzenie wpłaty z tytułu opłaty skarbowej złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
Opłaty Opłata za udostępnienie danych (dotyczy jednej osoby) z rejestru mieszkańców wynosi 31 zł.
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł
Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, dziadkom i wnukom.

Numer konta
23124052111111000049268032
Tytuł płatności
opłata za udostępnienie danych
Kwota
31 zł
Dodatkowe informacje
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł
Opłatę skarbową należy wnieść na konto:
Urząd Miejski w Suwałkach
Bank PEKAO S.A. Oddział w Suwałkach
22 1240 5211 1111 0000 4921 9744
Dowód opłaty dołączyć do wniosku.
Tryb odwoławczy W przypadku wydania decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. , poz. 657 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 922 )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1827 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1388 )
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 836 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach Wybierz inny urząd
Wydział Spraw Obywateskich
Adres
ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon
87 5628023,87 5628019
Fax
Strona BIP
Miejsce przyjmowania dokumentów
Parter, pokój nr 18
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  16:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne
Formularz elektroniczny Pismo ogólne   Wypełnij
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Wniosek    Pobierz
Formularz do pobrania Wzór pełnomocnictwa    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych