Udostępnianie danych z ewidencji ludności

Udostępnianie danych z ewidencji ludności.
Kogo dotyczy Podmiotu mającego interes prawny lub faktyczny z którego wynika potrzeba uzyskania danych osobowych.
Czas realizacji W terminie do 30 dni od daty wpływu wniosku
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o udostępnienie danych.
 • Uzyskanie danych może wynikać z interesu faktycznego lub prawnego. W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepisy prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes.
 • Potwierdzenie wpłaty za udostępnienie danych.
 • W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, potwierdzenie wpłaty z tytułu opłaty skarbowej złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
Opłaty Opłata za udostępnienie danych (dotyczy jednej osoby) z rejestru mieszkańców wynosi 31 zł.
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł
Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu, dziadkom i wnukom.
Tryb odwoławczy W przypadku wydania decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. , poz. 657 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 922 )
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1827 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1388 )
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 836 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Gminy Przerośl Wybierz inny urząd
Kierownik USC
Adres
Rynek 2, 16-427 Przerośl
Telefon
Fax
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:15  -  15:15
Wtorek
07:15  -  15:15
Środa
07:15  -  15:15
Czwartek
07:15  -  15:15
Piątek
07:15  -  15:15
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych