Świadczenia na rzecz obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Wystąpienie z wnioskiem o świadczenia rzeczowe i osobiste na potrzeby obronności państwa
Kogo dotyczy wojskowy komendant uzupełnień, kierownik jednostki zmilitaryzowanej, kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej zadania na potrzeby obrony państwa, właściwy organ obrony cywilnej, dowódca jednostki wojskowej.
Czas realizacji Do 30 dni od daty złożenia wniosku z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 Kpa z przyczyn niezależnych od organu orzekającego
Wymagane dokumenty
  • Wniosek
Opłaty .
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem prezydenta/ wójta/burmistrza w terminie :
7 dni od dnia doręczenia decyzji (dot. decyzji o nałożeniu obowiązku świadczeń osobistych na rzecz obrony),
14 dni w przypadku pozostałych decyzji.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. , poz. 827 z późn. zm. )
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03.08.2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. , Nr 181 , poz. 1872 z późn. zm. )
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 05.10.2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. , Nr 229 , poz. 2307 z późn. zm. )
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.08.2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. z 2004 r. , Nr 203 , poz. 2081 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach Wybierz inny urząd
Wydział Spraw Obywateskich
Adres
ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon
87 5628264
Fax
Strona BIP
Miejsce przyjmowania dokumentów
I piętro, pokój nr 124
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  16:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne
Formularz elektroniczny Pismo ogólne   Wypełnij
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych