Przyznanie świadczenia rekompensującego żołnierzom rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych

Ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
Kogo dotyczy Żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe
Czas realizacji Do 7 dni od daty złożenia wniosku
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o naliczenie i wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód.
  • Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o odbyciu ćwiczeń rezerwy.
  • Zaświadczenie pracodawcy o utraconym dziennym wynagrodzeniu lub zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o utraconym dziennym dochodzie z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej.
Opłaty Brak
Tryb odwoławczy Brak
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1430 z późn. zm. )
    • Art. 119a
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dna 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1520 z późn. zm. )
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach Wybierz inny urząd
Wydział Spraw Obywateskich
Adres
ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon
87 5628264
Fax
Strona BIP
Miejsce przyjmowania dokumentów
I piętro, pokój nr 124
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  16:00
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne
Formularz elektroniczny Pismo ogólne   Wypełnij
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Wniosek o świadczenie rekompensujące żołnierzom rezerwy z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych    Pobierz
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych