Przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami

Przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdami następuje po upływie przyczyny, która spowodowała jego cofnięcie. W przypadku gdy uprawnienia zostały cofnięte lub prawo jazdy zatrzymane na okres przekraczający rok, obowiązuje egzamin sprawdzający kwalifikacje.
Kogo dotyczy Osób które utraciły uprawnienia do kierowania pojazdami
Czas realizacji Wydanie decyzji o przywróceniu uprawnień do kierowania następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny, która spowodowała jego cofnięcie.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o przywrócenie cofniętego uprawnienia
 • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem - jeżeli jest wymagane.
 • Orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
  - jeżeli jest wymagane.
 • Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.
 • Dowód tożsamości.
Opłaty Opłata ewidencyjna: 0,50zł.
Tryb odwoławczy Od decyzji odmawiającej przywrócenia cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. , poz. 978 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. , poz. 231 )
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 Maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r. , poz. 681 )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Miejski w Suwałkach Wybierz inny urząd
Wydział Komunikacji
Adres
ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon
87/5628046 - rejestracja pojazdów,87/5628042 - prawa jazdy,87/5628044 – licencje
Fax
87 562-80-98
Strona BIP
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
08:00  -  16:00
Wtorek
07:30  -  14:00
Środa
07:30  -  14:00
Czwartek
07:30  -  14:00
Piątek
07:30  -  14:00
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne
Formularz elektroniczny Pismo ogólne   Wypełnij
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych