Wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Organem prowadzącym rejestr, jest wojewódzki inspektor właściwy ze względu na siedzibę podmiotu. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek podmiotu. Wraz z wnioskiem, podmiot składa oświadczenie, że są mu znane i spełnia warunki wykonywania działalności, w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. Do wniosku i oświadczenia należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w kwocie 220 zł. Podmiot prowadzący działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin jest obowiązany spełniać warunki określone w art. 49 ust. 3 ustawy z 8 marca 2013 r o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 455). Wpisu do rejestru dokonuje się w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Przedsiębiorca otrzymuje zaświadczenie o dokonanym wpisie. Wpis jest bezterminowy.
Kogo dotyczy Podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Czas realizacji 7 dni
Wymagane dokumenty
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej
 • Wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
 • Oświadczenie dla podmiotów składających wniosek o wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Opłaty Opłata skarbowa za wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin - 220 zł
Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Podstawy prawne
 • Ustawa z 8 marca 2013 r o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2015 r. , poz. 547 )
  • Art. 52, ust. 1
  • Art. 52, ust. 4
  • Art. 52, ust. 5
  • Art. 52, ust. 6
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Formularze elektroniczne
Aby wypełnić formularz należy najpierw wskazać urząd, w którym ma być realizowana sprawa.
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych