Wniosek o nałożenie kary pieniężnej

Wniosek kieruje PPIS do PPWIS o zastosowanie kary pieniężnej
Kogo dotyczy PPWIS na wniosek skierowany od PPIS
Czas realizacji Zgodnie z kpa
Wymagane dokumenty
  • Protokół z kontroli zakładu
  • Decyzja zatwierdzająca zakład
  • Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności
  • Decyzja PPIS po ostatniej kontroli zakładu
  • Pismo PPIS przekazujące sprawę wraz z krótkim dossier zakładu
Opłaty Brak opłat
Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy Możliwy do Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. , Nr 136 , poz. 914 z późn. zm. )
    • Art. 104, par. 1
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Formularze elektroniczne
Aby wypełnić formularz należy najpierw wskazać urząd, w którym ma być realizowana sprawa.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych