Wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok/szczątków ludzkich oraz ich wywóz z kraju

Wydawanie zezwoleń na ekshumację zwłok/szczątków ludzkich oraz ich wywóz z kraju.
Kogo dotyczy Osoby fizyczne
Czas realizacji W ciągu miesiąca z możliwością wydłużenia do dwóch miesięcy w przypadkach skomplikowanych.
Wymagane dokumenty
  • Dotyczące składania wniosku o ekshumację: Akt zgonu; Zgoda pozostałych członków rodziny uprawnionych do współdecydowania; Jeżeli zgon nastąpił przed upływem 2 lat - zaświadczenie , że przyczyną zgonu nie była choroba zakaźna
  • Dotyczące składania wniosku na wywóz zwłok/szczątków za granicę: Akt zgonu; Dokumenty zgodnie z § 3.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r w sprawie wydania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r. Nr 249, poz. 1866); W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu należy przestawić dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach (rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. z 2001r. Nr 152, poz. 1742); W przypadku składania wniosku przez firmę pogrzebową w imieniu osoby uprawnionej do tego należy dołączyć upoważnienie przekazane firmie przez osobę uprawnioną, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687)
Opłaty Brak opłat
Tryb odwoławczy Odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Podstawy prawne
  • Ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. , Nr 118 , poz. 687 z późn. zm. )
    • Art. 15, ust. 1, par. 1
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Gminy Przerośl Wybierz inny urząd
Kierownik USC
Adres
Rynek 2, 16-427 Przerośl
Telefon
Fax
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:15  -  15:15
Wtorek
07:15  -  15:15
Środa
07:15  -  15:15
Czwartek
07:15  -  15:15
Piątek
07:15  -  15:15
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych