Badanie mikrobiologiczne procesów sterylizacji

Badania mikrobiologiczne środowiska szpitalnego i skuteczności procesów sterylizacji
Kogo dotyczy Instytucje, firmy
Czas realizacji 2-10 dni
Wymagane dokumenty
  • Umowa - instytucje, firmy lub zlecenie - instytucje, firmy, osoby fizyczne
Opłaty
Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. , Nr 234 , poz. 1570 z późn. zm. )
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Formularze elektroniczne
Aby wypełnić formularz należy najpierw wskazać urząd, w którym ma być realizowana sprawa.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych