Badania żywności

Badania cech fizycznych, parametrów chemicznych i mikrobiologicznych żywności, substancji dodatkowych i pomagających w przetwarzaniu.
Kogo dotyczy Instytucje, firmy, osoby fizyczne
Czas realizacji Około 14 dni
Wymagane dokumenty
  • Zlecenie
Opłaty Opłata wyliczana indywidualnie dla każdego klienta
Dodatkowe informacje o opłacie oraz sposobie płatności zostaną wyświetlone po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. , Nr 136 , poz. 914 z późn. zm. )
Usługa może posiadać podstawy prawne wynikające z lokalnego prawa widoczne po wybraniu urzędu, w którym realizowana będzie usługa.
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Formularze elektroniczne
Aby wypełnić formularz należy najpierw wskazać urząd, w którym ma być realizowana sprawa.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych