Wnioski o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach, bądź o wysokości zaległości

Wydawanie zaświadczeń na życzenie podatnika. ZŁOŻENIE FORMULARZA WYMAGA POTWIERDZENIA DOKUMENTU PROFILEM ZAUFANYM, ZAREJESTROWANYM NA PLATFORMIE EPUAP BĄDŹ TEŻ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM.
Kogo dotyczy Osoby fizyczne, przedsiębiorcy
Czas realizacji Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 7 dni.
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o zaświadczenie
  • Informacja uzupełniająca do wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach bądź stwierdzających stan zaległości osoby fizycznej lub osoby prawnej/jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
Opłaty 21 zł. Czynności, które nie podlegają opłacie skarbowej - art. 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2012 poz. 1282.Czynności zwolnione - art. 7 w/w ustawy.

Numer konta
72809200010021003420000010
Tytuł płatności
Opłata skarbowa
Kwota
21 zł
Tryb odwoławczy W terminie do 7 dni, do Izby Skarbowej na odmowę wydania zaświadczenia.
Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r. , poz. 749 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Urząd Gminy Milejczyce Wybierz inny urząd
Referat Finansowy
Adres
ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce
Telefon
856579070
Fax
856579083
Miejsce przyjmowania dokumentów
Urząd Gminy Milejczyce
ul. Szkolna 5
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Usługi podobne
  • Brak usług podobnych