Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej można zamówić mapy, bazy danych i inne materiały pochodzące z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Kogo dotyczy Osób fizycznych lub prawnych oraz zainteresowanych jednostek posiadających interes prawny.
Czas realizacji W dniu złożenia wniosku.
W przypadku dużego opracowania termin realizacji uzgadniany jest indywidualnie.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego złożonego w formie:
  1. papierowej - bezpośrednio w siedzibie odpowiedniego PODGiK lub wysłanie wypełnionego formularza pocztą
  2. elektronicznej opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym (o którym mowa w art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym)
  3. elektronicznej opatrzony podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (o którym mowa w art. 3 pkt. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów publicznych realizujących zadania publiczne)
  składając pismo ogólne do urzędu (Elektroniczna Skrzynka Podawcza), dodając w załączniku wypełniony wniosek.
 • W przypadku udostępnienia materiałów zasobu na podstawie:
  § art.15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
  14 ust. 1, art.. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
  należy złożyć WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU PUBLICZNEGO.
Opłaty Płatność może być zrealizowana gotówką lub przelewem.
Tryb odwoławczy Zgodnie z art. 40f Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną. Od powyższej decyzji stronie przysługuje prawo odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2101 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 października 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1183 )
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Naliczenia Opłaty. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 917 z późn. zm. )
Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Nazwa urzędu
Starostwo Powiatowe w Grajewie Wybierz inny urząd
Adres
ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo
Telefon
862738463
Fax
862738462
Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek
07:30  -  15:30
Wtorek
07:30  -  15:30
Środa
07:30  -  15:30
Czwartek
07:30  -  15:30
Piątek
07:30  -  15:30
Sobota
Nieczynne
Niedziela
Nieczynne
Formularze elektroniczne Brak formularzy elektronicznych. Wybranej sprawy nie można zrealizować w sposób elektroniczny we wskazanym Urzędzie.
Formularze i dokumenty do pobrania
Poniżej udostępnione zostały dokumenty, które można pobrać, wydrukować a następnie wypełnić w wersji papierowej i złożyć w siedzibie Urzędu.
Formularz do pobrania Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego    Pobierz
Usługi podobne
 • Brak usług podobnych