Geodezja i kartografia
Prowadzenie dokumentacji w zakresie zasobów geodezyjnych i kartograficznych
Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków
Wyświetlono 1 - 20 z 26 usług