Wyślij pismo do dowolnego urzędu

Do tego zdarzenia podpięta jest usługa, która umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze. Za pomocą tej usługi możliwe jest złożenie pisma do każdego urzędu, który posiada podmiot na platformie ePUAP.

Usługi w danej kategorii