Usługa Centralna

W tej kategorii znajduje się usługa centralna dotycząca pisma ogólnego. Niniejsza usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze.

Usługi w danej kategorii

Kategorie podrzędne