Przekazywanie danych statystycznych do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

W ramach tego zdarzenia udostępnione są usługi związane z przekazywaniem danych statystycznych do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Usługi w danej kategorii

Brak usług