Przekazywanie danych statystycznych do Głównego Urzędu Statystycznego

W ramach tego zdarzenia udostępnione są usługi związane z przekazywaniem danych statystycznych do GUS. Podmioty publiczne mogą udostępniać usługi, np. sprawozdania o wydanych pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych lub sprawozdania F-03

Usługi w danej kategorii

Brak usług