Przekazywanie danych statystycznych do Ministerstwa Zdrowia

W ramach tego zdarzenia udostępnione są usługi związane z przekazywaniem danych statystycznych do Ministerstwa Zdrowia. Podmioty publiczne mogą udostępniać usługi, np. przyjmowania sprawozdań statystycznych

Usługi w danej kategorii

Brak usług