Wydawanie decyzji w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej kraju

W ramach tego zdarzenia udostępnione są usługi związane z wydawaniem decyzji w zakresie spraw obronnych i obrony cywilnej kraju. Podmioty publiczne mogą udostępniać usługi, np. przyjmowania zgłoszeń ujawnionych niewypałów, niewybuchów i materiałów niebezpiecznych

Usługi w danej kategorii