Organizowanie działalności, uprawnienia

W ramach kategorii wprowadzone są zdarzenia życiowe związane z organizowaniem działalności i uprawnieniami w zakresie kultury, sportu i turystyki.

Usługi w danej kategorii

Kategorie podrzędne