Prowadzenie dokumentacji w zakresie zasobów geodezyjnych i kartograficznych

W ramach tego zdarzenia udostępnione są usługi związane z prowadzeniem dokumentacji w zakresie zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Podmioty publiczne mogą udostępniać usługi, np. przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń prac geodezyjnych.

Usługi w danej kategorii