Prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych

W ramach tego zdarzenia udostępnione są usługi związane z prowadzeniem prac geodezyjnych i kartograficznych. Podmioty publiczne mogą udostępniać usługi np. zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej

Usługi w danej kategorii