Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

W ramach tego zdarzenia udostępnione są usługi związane z otrzymaniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji , np. w zakresie: uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Usługi w danej kategorii

Brak usług