Potwierdzanie i realizowanie prawa do rekompensaty (mienie zabużańskie)

W ramach tego zdarzenia udostępniane są usługi związane z potwierdzaniem i realizowaniem prawa do rekompensaty (mienie zabużańskie). Podmioty publiczne mogą udostępniać usługi np. wniosku o wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia „mienia zabużańskiego"

Usługi w danej kategorii

Brak usług