Wywłaszczanie, zwroty i odszkodowania za nieruchomości

W ramach tego zdarzenia udostępniane są usługi związane z wywłaszczeniami, zwrotami i odszkodowaniami za nieruchomości. Podmioty publiczne mogą udostępniać usługi np. wniosku o wywłaszczenie nieruchomości lub postępowania odwoławczego od decyzji w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone na rzecz Skarbu Państwa

Usługi w danej kategorii

Brak usług