Uzyskanie prawa jazdy

W ramach tego zdarzenia udostępniane są usługi związane z uzyskiwaniem prawa jazdy. Podmioty publiczne mogą udostępniać usługi np. wniosku o wydanie prawa jazdy lub sprawdzenia stanu sprawy związanej z wydaniem prawa jazdy

Usługi w danej kategorii