Oświadczenie o stanie majątkowym

W ramach tego zdarzenia udostępnione są usługi związane ze składaniem oświadczeń o stanie majątkowym. Podmioty publiczne mogą udostępniać usługi, np. składania przez obywatela oświadczenia o stanie majątkowym.

Usługi w danej kategorii