Przetwarzanie danych osobowych

W ramach tego zdarzenia udostępniane są usługi związane z kwestiami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych. Podmioty publiczne mogą udostępniać usługi, np. złożenia skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych

Usługi w danej kategorii

Brak usług