Egzekwowanie wierzytelności (prowadzenie postępowań egzekucyjnych)

W ramach tego zdarzenia udostępnione są usługi związane z egzekwowaniem wierzytelności (prowadzenie postępowań egzekucyjnych). Podmioty publiczne mogą udostępniać usługi, np. wniosku o ujawnianie majątku dłużnika

Usługi w danej kategorii

Brak usług