Uzyskanie danych z ewidencji ludności

W ramach tego zdarzenia udostępnione są usługi związane z uzyskaniem dostępu do danych z ewidencji ludności. Podmioty publiczne mogą udostępniać usługi, np. wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności

Usługi w danej kategorii