Zamówienia publiczne

W ramach tego zdarzenia udostępnione są usługi związane z zamówieniami publiczne. Podmioty publiczne mogą udostępniać usługi, w zakresie procedur związanych z prowadzeniem postępowań o zamówienie publiczne.

Usługi w danej kategorii